Hreview SeoRocket Best SEO Optimized Blogger Template

Hreview SeoRocket Best SEO Optimized Blogger Template

1 template của themexpose cho thấy các trường dữ liệu về review bị thiếu. Cụ thể là ratting

      <div class=’hreview’>
        <span class=’item’>
          <span class=’fn’><data:post.title/></span>
          <img class=’photo’ expr:alt=’data:post.title’ expr:src=’data:post.thumbnailUrl’/>
        </span>
        Reviewed by <span class=’reviewer’><data:post.author/></span>
        on
        <span class=’dtreviewed’>
          <data:post.timestamp/>
          <span class=’value-title’ expr:title=’data:post.timestamp’/>
        </span>
        Rating: <span class=’rating’>5</span>
      </div>

và dữ liệu này được đặt trước :     <div class=’post-footer’>

trong template: SeoRocket Best SEO Optimized Blogger Template

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.