Hướng dẫn cài đặt code nhạc TGT Music trên Xampp

Hướng dẫn cài đặt code nhạc TGT Music trên Xampp

Bước 1: Tải Xampp 5.6.31, 7.0.24 & 7.1.10 và cài đặt

https://www.apachefriends.org/download.html

Bước 2: Up code nhạc TGT vào C:/xampp/htdocs

Bước 3: Cấu hình và hướng dẫn

– Hướng dẫn với bản TGT Music 4.5 (phát hành năm 2012)  tại đây

– Hướng dẫn với bản TGT Music 2017 tại đây

Chúc bạn thành công !

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.