Hướng dẫn cài đặt module tin tức cho Opencart 1.5

Hướng dẫn cài đặt module tin tức cho Opencart 1.5

Bước 1: Upload module lên ngang hàng index

Bước 2: Cài đặt 
Chạy đường link trên trình duyệt: domain.com/install-news
để cài đặt csdl cho module tin tức

Bước 3: Vào quản lý module trong admin để cài đặt

News / Blog: Articles Menu module
News / Blog: Latest News / Articles By Category

Bước 4: Truy cập admin thiết lập quyền hạn cho module :

Hệ thống >> Thành viên >> Nhóm thành viên > Top Administrator

Select module news trong thiết lập quyền hạn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.