Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT

Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT


* CÁCH 1: 
Bước 1: Upload mã nguồn tgt bản mix vào folder gốc và tạo thư mục chứa mã nguồn
VD: Tôi tạo folder (skinzing)’

Bước 2: Chỉnh tgt_music.php của mã nguồn trong folder skinzing tạo ở bước 1
– Kết nối CSDL

Mã:
// cau hinh ket noi den csdl
define('SERVER_HOST', 'localhost');
define('DATABASE_NAME', 'tgt');
define('DATABASE_USER', 'root');
define('DATABASE_PASS', '');

– Gắn url:

Mã:
define('SITE_LINK',        'http://domain.com/skinzing/');

– Cache

Mã:
define('PATH',             $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .'/skinzing/cache/'); // Thư mục cache
Rate this post

One thought on “Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.