Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome

Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsomeHướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome ( bản bán theme) chi tiết. Bài này chỉ dành riêng cho khách hàng mua theme flatsome tại Doan Nguyen Net

Bước 1: Tạo trang Tải về

+ Tạo 1 trang có nội dung Tải về, đường link sẽ như sau 🙁 /p/tai-ve.html)
+ Nội dung Code trang tải về:


<div class="validate-recaptcha">

  <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LeVsKsUAAAAALIqdBk03N2ezqwRecJCoNmw0JIi" data-callback="validaterecaptcha"></div>

  <p>Bạn vui lòng tích chọn <b>Tôi không phải là người máy</b></p>

</div>

<div class='time-wrapper hidden'>

  <p><b>Quá trình tải xuống của bạn sẽ bắt đầu sau giây lát!</b></p>

  <p><span id="timer-countdown">0</span></p>

  <div class="getlink-button"></div>

</div>

<style>

p{margin-bottom:0}

p,.getlink-button,.time-wrapper,.g-recaptcha div{text-align:center}

.getlink-button a{background:#6dab3c;border:1px solid #6dab3c;position:relative;color:#ffffff;font-size:14px;display:inline-block;padding:7px 20px;min-width:70px;border-radius:3px}

.g-recaptcha{margin-top:20px}

.g-recaptcha div{width:100%!important}

#timer-countdown{margin:25px 0 30px 0;display:inline-block;border-radius:100%;width:120px;height:120px;line-height:120px;color:#33b5e5;border-radius:50%;border:2px solid #33b5e5;font-size:60px;font-weight:100}

</style>

Bước 2: Vào reCAPTCHA tạo và lấy mã reCAPTCHA v2 nhé

https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome
Kéo xuông dưới >> Tích vào “Accept the reCAPTCHA Terms of Service

Nhấn Sumit

Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome
Lấy dòng mã đầu tiên

Bước 3: Thay id trang tải về

Tìm: data:blog.pageId eq ID PAGE ( trong chỉnh sửa template và thay bằng id trang của bạn).

Khi tạo hay chỉnh sửa 1 trang bạn để ý trên trình duyệt có link dạng như sau:
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=ID BLOG#editor/target=page;pageID=ID TRANG
– blogID : chính là ID blog của bạn ( mỗi 1 blog có 1 id riêng )
– pageID : chính là ID trang của bạn đang tạo hoặc sửa
Lấy pageID ở bước 1 thay vào id cũ data:blog.pageId eq ID PAGE

Chúc bạn thành công !

Rate this post

One thought on “Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.