Hướng dẫn sử dụng template Ant Shoe

1. Chỉnh sửa header (logo và menu)
Vào html nhấn ctrl+F tìm <header class=’header’> và bắt đầu chỉnh sửa từ phần đó trở xuống

2. Chỉnh sửa slide banner
Chỉnh sửa trong bố cục. Để chỉnh sửa thì phải bật lại JS mặc định của blogger.
Truy cập vào chỉnh sửa HTML, sau đó tìm b:js='false' và xóa nó đi. Sau đó vào bố cục f5 lại và chỉnh sửa. Sau khi chỉnh sửa trong bố cục xong nhớ thêm vào lại nhé.

3. Bài viết theo nhãn ngoài trang chủ
Chỉnh sửa trong bố cục tương tự như slider banner

4. XEM NHIỀU NHẤT và SẢN PHẨM MỚI trong trang search label và trang bài viết
Tìm đến các dòng :
<script src='/feeds/posts/default/-/Tin%20Tức?max-results=8&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labeltintuckhoiromsearch'/>

<script src='/feeds/posts/default/-/Tin%20Tức?alt=json-in-script&amp;max-results=5&amp;callback=labelhuongdan'></script>

<script src='/feeds/posts/default/-/All?alt=json-in-script&amp;max-results=5&amp;callback=labelproducbanthich'></script>

Chỉnh sửa lại cho phù hợp

5. Thiết lập phí ship
Vào html nhấn ctrl+F tìm 35000 và chỉnh sửa cho phù hợp với giá
Sau đó vào mục trang, vào phần Giỏ Hàng và Thanh Toán chỉnh sửa lại số 35000 cho đồng nhất nhé.

6. Thiết lập giỏ hàng
Các bạn xem video nhé

Code

function guiBieuMau(e)
{
  // Thay thế bằng địa chỉ email của bạn
  var email = “diachimail@gmail.com”;
  // Tiêu đề của email được gửi về
  var subject = “Đơn đặt hàng tại shop ABCD”;
  // Không rành thì đùng đụng vào code ở dưới nhé
  var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0];
  var message = “”;
  for ( var keys in columns ) {
    var key = columns[keys];
    if ( e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != “”) ) {

      message += key + ‘ :: ‘+ e.namedValues[key] + “nn”;
    }
  }
  MailApp.sendEmail(email, subject, message);
}

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.