Hướng dẫn thay tên bảng CSDL

Tên gốc của CSDL ví dụ là: tgt_nhac_data
Chúng ta thấy nó khá dài, vậy loại bỏ bớt đi được không, câu trả lời là có, sau khi loại bớt chúng ta có tên dạng như sau: tgt_data hoặc table_data

Bước 1: Xuất CSDL về sửa tiền tố

– Nó sẽ có dạng tgt.sql
– Mở file bằng notepad ++, find và replace

Xong rồi lưu file lại và cập nhật lại file trên phpmyadmin nhé
Bước 2: Sửa file 
– Sửa file trong folder tgt: cụ thể là file tgt/mysql.php
dòng này:  $sql=”SELECT $item FROM “.DATABASE_NAME.’.tgt_nhac_’.$table;
sửa lại thành:  $sql=”SELECT $item FROM “.DATABASE_NAME.’.tgt_’.$table;
– Sửa file tgt/box.php phần box_online nhé
– Sửa các file lấy dữ liệu ví dụ như: theloai_nhac.php,….

Bước 3: Sửa trong phần admin là ok, cũng tương tự như fontend thôi.
Chúc bạn thành công!
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.