Hướng dẫn thêm Robots.txt cho Opencart 3

Sau đây tôi xin giới thiệu 1 file rât quan trọng đối với 1 website sử dụng Opencart khi bắt đầu chạy website và bắt đầu gửi sitemap cho google lập chỉ mục

Robots.txt ( “robots.txt”) là một tập tin văn bản giúp công cụ tìm kiếm như Google, Bing để hiểu những gì thông tin trên một trang web cụ thể cần phải được lập chỉ mục. Bạn có thể đọc thêm về robots.txt bằng cách nhấn vào liên kết này. Robots.txt là một tập tin quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ website cửa hàng của bạn.

Sau đây là 1 ví dụ về robots.txt

User-agent: *
Disallow: /*&limit

Disallow: /*?limit

Disallow: /*?sort

Disallow: /*&sort

Disallow: /*?order

Disallow: /*&order

Disallow: /*?price

Disallow: /*&price

Disallow: /*?brand_tabletpc

Disallow: /*&brand_tabletpc

Disallow: /*?color_default

Disallow: /*&color_default


Disallow: /*?filter_tag


Disallow: /*&filter_tag


Disallow: /*?mode


Disallow: /*&mode


Disallow: /*?cat


Disallow: /*&cat


Disallow: /*?dir


Disallow: /*&dir


Disallow: /*?color


Disallow: /*&color


Disallow: /*?product_id


Disallow: /*&product_id


Disallow: /*?minprice


Disallow: /*&minprice


Disallow: /*?maxprice


Disallow: /*&maxprice


Disallow: /*?route=checkout/


Disallow: /*?route=account/


Disallow: /*?route=product/search


Disallow: /*?page=1


Disallow: /*&create=1


Disallow: /?route=information/contact


Disallow: /*?route=affiliate/


Disallow: /*?keyword


Disallow: /*?av


Disallow: /admin/


Disallow: /system/


Allow: /*.js


Allow: /*.css


Allow: /*.jpeg


Allow:: /*.gif


Allow: /*.png


Allow: /index.php?route=extension/feed/google_sitemap


User-agent: YandexImages


Allow: /image/data


Allow: /image/cache


User-agent: Googlebot-Image


Allow: /image/data


Allow: /image/cache


User-agent: msnbot-media


Allow: /image/data

Allow: /image/cache

Sitemap: https://demo.vn-opencart.com/sitemap.xml

Các bạn có thể copy về sử dụng hoặc nhấn tổ hợp phím CTR + C để lưu file robots.txt về máy

Chúc thành công!!!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.