Kinh Sáng Danh

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.