Làm thế nào để nâng cấp OpenCart 1.5.x đến 3.x Phiên bản mới

Trong video hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cách nâng cấp cửa hàng OpenCart bạn lên phiên bản mới nhất OpenCart 3.x. 


Trong bản demo, chúng tôi đang cập nhật 1.5.x OpenCart để 3.x. Hy vọng bạn thưởng thức video và xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến dưới đây.


Nguồn: Opencart.Com
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.