Làm thế nào để thêm Sitemap Widget cho Blogspot

Sơ đồ trang web là điều cần thiết nhất mà tất cả các blogger cần thêm vào blog của mình. Nó không chỉ là một trang nhưng sẽ giúp rất nhiều để giảm tỷ lệ trả lại ngay lập tức bằng cách cung cấp các điều hướng trực tiếp đến nhãn bài viết cụ thể. Các phụ tùng sơ đồ trang web chúng tôi sẽ thêm vào ngày hôm nay cho thấy một danh sách các bài viết trên đặt được công bố theo thứ tự theo từng loại, widget này dựa trên ajax để nó sẽ tải blazing nhanh và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của các blog của bạn. Cho phép di chuyển xa hơn và xem làm thế nào để thêm sơ đồ trang web Widget trong Blogspot blog. Bạn có thể kiểm tra một bản xem trước sống của tác giả Box widget bằng cách nhấn vào nút dưới đây.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.