Landing Page Công ty kiến trúc xây dựng

Landing Page Công ty kiến trúc xây dựng

Material Design Bootstrap Construction là mẫu template được thiết kế theo phong cách Landing Page sử dụng làm trang giới thiệu công ty, dịch vụ xây dựng vừa và nhỏ, ngoài ra template cũng được sử dụng cho nhu cầu khác như dịch vụ, kinh doanh,.v.v…

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
BreadcrumbList Check
Giao diện các bài đăng Check
Giao diện bài viết Check
Related Recent Posts True
Label Widget True
Popular Posts Widget True
Fixed Banner Widget True
Recent Comments Widget True
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.