Landing Page Dịch vụ phần mềm Gimasys

Gimasys Business Services là mẫu template theo phong cách Landing Page sử dụng làm trang giới thiệu dịch vụ, đây là mẫu giao diện được convert từ trang web gimasys.com được thiết kết với giao diện kết hợp giữa Material Design và Bootstrap 4 mới nhất. Tốc độ tải trang tương đối nhanh, Reponsive với mọi kích thước màn hình, thân thiện với Mobile, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ…

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
BreadcrumbList Check
Trang Giới thiệu Check
Trang Giới thiệu Khách hàng Check
Trang Liên hệ Check
Giao diện các bài đăng Check
Giao diện bài viết Check
Related Recent Posts True
Recent Posts Widget True
Label Widget True
Popular Posts Widget True
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.