Landing Page giới thiệu ứng dụng điện thoại

Landing Page giới thiệu ứng dụng điện thoại

Mobile App là mẫu template theo phong cách Landing Page sử dụng làm trang giới thiệu dịch vụ, mobile app, software… Mẫu giao diện có thiết kế đẹp, tốc độ tải trang nhanh, reponsive với mọi kích thước màn hình, thân thiện với Mobile, SEO tốt, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, sử dụng Google Form làm Contact Form…

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
BreadcrumbList Check
Giao diện các bài đăng Check
Giao diện bài viết Check
Related Recent Posts True
Popular Posts Widget True
Recent Comments Widget True
Fixed Banner Widget True
Dropdown menu True
404 Page Check
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.