Mã bưu chính Thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương cập nhật năm 2019

Mã bưu chính Thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương năm 2019, dữ liệu được lấy từ mabuchinh.vn thuộc quản lý Bộ thông tin và truyền thông

75000: Là Mã Bưu Chính của Tỉnh Bình Dương

753 – Thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

 • 75300 – Bưu cục Trung tâm thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75301 – Thị ủy thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75302 – Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75303 – Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75304 – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75306 – Phường Dĩ An thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75307 – Phường An Bình thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75308 – Phường Đông Hòa thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75309 – Phường Bình Thắng thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75310 – Phường Bình An thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75311 – Phường Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75312 – Phường Tân Bình thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75350 – Bưu cục phát Dĩ An thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75351 – Bưu cục phát Bình An thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75352 – Bưu cục phát Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75353 – Bưu cục KHL Dĩ An thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75354 – Bưu cục Bình Minh thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75355 – Bưu cục Sóng Thần thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75356 – Bưu cục Bình An thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75357 – Bưu cục Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75358 – Bưu cục Tân Bình thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
 • 75398 – Bưu cục HCC Dĩ An thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Xem mã bưu điện để nhập vào thông tin liên hệ Google Adsense hãy truy cập mabuuchinh.vn nhé

Nguồn: ảnh ( buucuc.com), thông tin mã (mabuuchinh.vn)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.