Module News miễn phí tốt nhất cho Opencart

Thêm một hệ thống tin tức cho cửa hàng OpenCart. Bạn có thể dễ dàng gửi tin tức và cập nhật cho khách hàng của bạn trên diễn biến mới nhất thông qua trang web của bạn với hệ thống tin tức này.

Module này hỗ trợ hầu hết các phiên bản Opencart, hỗ trợ seo url và nhận được đánh giá 5 sao trên kho ứng dụng của Opencart. Ngoài ra, module này còn có lượt tải về lên đến 5544 lượt tải. 

Advanced News System | Image by MarketInSG


Tính năng: 

  • SEO URL 
  • Không giới hạn tin tức 
  • Cho phép / vô hiệu hoá tin tức 
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ 
  • Tập tin mới 100% 
  • Tin tức mô-đun để đặt tin tức của bạn trên trang web của bạn

Hỗ trợ các phiên bản Opencart:

1.5.4, 1.5.4.1, 1.5.5.1, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0alpha

Link tải về:

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=3679

Chúc bạn thành công!!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.