Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0 chuẩn nhất

File ngôn ngữ này khá chuẩn. Tương thích với: Opencart 3 (3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b)

Thông tin extension:

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=25785

Tác giả ngôn ngữ : riv


Link trực tiếp từ Opencart.Com

Link Google Drive

( Đây là link dự phòng )

Hướng dẫn cài ngôn ngữ có thể xem bài viết “Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho OpenCart 3.0.2.0

Trân trọng !!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.