Những Modules miễn phí hữu ích cho Opencart 3 phần 1

Nay ngồi tổng hợp lại những modules về hiệu ứng hình ảnh sản phẩm như: load hình, zoom hình, v.v… cho opencart 3 – phần 1

1. Imagem Adicional no Hover / Additional Image on Hover


2. Opencart Simple Product Zoom


3. Lazy Load Images

Chúc bạn luôn thành công!!!
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.