Nofollow là gì?

Khi chúng ta đặt thuộc tính rel = ‘nofollow’ trong thẻ <a rel=” “> thì lúc này spider của Google nó sẽ không tính các liên kết ( backlink ) này và cũng không làm tăng pagerank  cho các đường dẫn tới website của bạn.
Thuộc tính nofollow sẽ không có tác dụng ngoài việc marketing, còn thuộc tính rel = dofollow thì ngược lại.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.