Robots.txt chuẩn đét cho Opencart 3x

Robots.txt ( “robots.txt”) là một tập tin văn bản giúp công cụ tìm kiếm như Google, Bing để hiểu những gì thông tin trên một trang web cụ thể cần phải được lập chỉ mục. Bạn có thể đọc thêm về robots.txt bằng cách nhấn vào liên kết này. Robots.txt là một tập tin quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ website cửa hàng của bạn.

Sau đây là 1 ví dụ về robots.txt


User-agent: *

    Disallow: /*&limit

    Disallow: /*?limit

    Disallow: /*?sort

    Disallow: /*&sort

    Disallow: /*?order

    Disallow: /*&order

    Disallow: /*?price

    Disallow: /*&price

    Disallow: /*?brand_tabletpc

    Disallow: /*&brand_tabletpc

    Disallow: /*?color_default

    Disallow: /*&color_default

    Disallow: /*?filter_tag

    Disallow: /*&filter_tag

    Disallow: /*?mode

    Disallow: /*&mode

    Disallow: /*?cat

    Disallow: /*&cat

    Disallow: /*?dir

    Disallow: /*&dir

    Disallow: /*?color

    Disallow: /*&color

    Disallow: /*?product_id

    Disallow: /*&product_id

    Disallow: /*?minprice

    Disallow: /*&minprice

    Disallow: /*?maxprice

    Disallow: /*&maxprice

    Disallow: /*?route=checkout/

    Disallow: /*?route=account/

    Disallow: /*?route=product/search

    Disallow: /*?page=1

    Disallow: /*&create=1

    Disallow: /?route=information/contact

    Disallow: /*?route=affiliate/

    Disallow: /*?keyword

    Disallow: /*?av

    Disallow: /admin/

    Disallow: /system/

    Disallow: /catalog/

    Sitemap: http://www.mystore.com/index.php?route=feed/google_sitemap

Chúc thành công!!!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.