Share các bác bộ font Việt hóa & link tải PNG e sưu tầm

Share các bác bộ font Việt hóa & link tải PNG e sưu tầm.

………………………………………
Download PNG: Subpng.com
……………………………………..

Download FONT:
Link Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/0B3UxtI-l3X5aWGgzWVlVM3hmenc/view?fbclid=IwAR1DaaHx7M7ZvrvQDT5gcRUisibhQZtfCb08y-_jNLjhQyR7g8Vm1p2C6KA
Link Mediafire:
http://www.mediafire.com/file/1lbwks0t8l2ty4i/FONT_VH_QUANG.rar/file
Pass : 25101990

Đánh giá của CĐM về chia sẻ font

Chia sẻ bởi Lê Thiên Quảng / Cộng đồng Designer Việt Nam

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.