Shopping Aggregator Page Opencart 3x

Hướng dẫn SEO Shopping Aggregator Page Opencart 3x

Mã đã chèn dữ liệu mẫu<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product" style="display:none;">


  <span itemprop="brand">ACME</span> <span itemprop="name">{{ heading_title }}</span>


  <img itemprop="image" src="{{ popup }}" />
  <span itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">


    Average rating: <span itemprop="ratingValue">4.4</span>, based on


    <span itemprop="ratingCount">89</span> reviews


  </span>
  <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer">


    from $<span itemprop="lowPrice">2.99</span> to


    $<span itemprop="highPrice">4.99</span>


    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />


  </span>


</div>


Kiểm tra trên: https://search.google.com/structured-data/testing-tool

demo kiểm tra dữ liệu có cấu trúc

Giải thích 1 số dữ liệu:

– Brand: Nhà sản xuất (bạn có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp)

– Price: đặt giá cho phù hợp, nên để dạng đôla

– Rating: ở trên là 4.4 (bạn có thể tùy chỉnh lại)

– RatingCount:  là tổng số bài đánh giá cho sản phẩm đó

Sau đó dán vào trang page product (trong phần chỉnh sửa giao diện)

Hết bài!!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.