Shortcodes – Sử dụng Drop Caps trong Sora Seo Template

Sora Template cung cấp nhiều mẫu đẹp và điểm chung là tất cả các template sora thiết kế đều dùng chung các Shortcodes and Page Markups. Bài này giới thiệu về Drop Caps trong soạn thảo bài viết hiển thị với template của sora.

Hình ảnh trên được coi là hướng dẫn của Sora, nhưng nhiều bạn có thể làm không được, nên tôi viết bài này hướng dẫn chi tiết hơn các sử dụng.

Bước 1: Login vào Blog của bạn
Bước 2: Tạo bài viết mới
Chuyển qua chế độ soạn thỏa là HTML. Viết 1 đoạn văn vài dòng như sau:

thì ta được 1 đoạn văn bản hoàn chỉnh như sau:

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè, Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, Tôi thấy thanh thản như mây trời, Dần dần cứ xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, Gọi những bình yên nào ghé chơi, Cần lắm gần lắm sao vời vợi.

Cảm ơn đã theo dõi bài đọc!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.