SoraCart Blogger Template Premium

SoraCart Blogger Template. Giao diện được thiết kế tỉ mỉ đảm bảo các yếu tố cần thiết của một template đẹp chuẩn. Tốc độ tải trang tương đối nhanh, Reponsive với mọi kích thước màn hình, thân thiện với Mobile, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ…

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Fast Loading Check
Clean Layout True
Simple Design True
Drop Down Menu True
HTML5 & CSS3 True
404 Page Check
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.