Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0

Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0

Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 23/01/2018 và up lên Google Driver:
 (Trong file tải về có sẵn hướng dẫn cài ngông ngữ)

Sử dụng cho Opencart 3.0.2.0 và 3.0.2.1b
Tải về link Google Drive:


Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.