Tạo Ghost Đa Cấu Hình HAC Ghost 2015

Tools Tạo Ghost ALL Main HAC Ghost 2015

Link Tools HAC Ghost 2015: 

https://drive.google.com/file/d/0B7EWA-zOBUirRWstNTFlNWF4UXc/view?usp=sharing

https://www.dropbox.com/s/8x5zm430b7845wd/HACghost2015.7z?dl=0

Download về giải nén HACghost2015.7z có 2 bản x32 và x64 và hướng dẫn bằng hình ảnh trong đó.

hoặc xem hướng dẫn tại đây:

Tác giả: Hùng Anh Computer

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.