Template blogspot bán hàng Flatsome Classic Shop chuẩn seo

Template blogspot bán hàng Flatsome Classic Shop đẹp chuẩn seoTemplate blogspot bán hàng Flatsome Classic Shop đẹp chuẩn seo được thiết kế dựa trên mẫu gốc wordpres flatsome. Ưu điểm: giá rẻ, load nhanh, tối ưu chuẩn seo, dễ tùy biến.

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Giao diện trang danh mục sản phẩm Check
Fast Loading Check
Giao diện trang chi tiết sản phẩm Check
Dữ liệu có cấu trúc Check
Popular Posts Widget True
Label Widget True
Google Form True
404 Page Check

TÍNH NĂNG BÁN HÀNG

Tính năng Test
Live search True
Product Quick View True
Sale Bubble Options True
Quick Add To Cart button True
Add To Wishlist True
Category list styles True
Category layouts True
Off-canvas Filtering True
Use any image format True
Mobile Optimized design True
Start Rating True
Customer Review True

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Giao diện trang danh mục sản phẩm

Dịch vụ convert theme Flatsome sang Blogspot

Giao diện trang bài viết sản phẩm

Dịch vụ convert theme Flatsome sang Blogspot

Giao diện trang wishlist

Dịch vụ convert theme Flatsome sang Blogspot

Giao diện trang giỏ hàng

Dịch vụ convert theme Flatsome sang Blogspot

Giao diện trang thanh toán

Dịch vụ convert theme Flatsome sang Blogspot
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.