Thêm đơn vị tiền tệ VND trong Opencart 3

Thêm đơn vị tiền tệ VND trong Opencart 3


Để thêm tiền tệ VND cho Opencart đầu tiên cách bạn vào Admin -> Hệ Thống -> Địa Phương -> Tiền Tệ

Chọn : Thêm

Tiêu đề Tiền Tệ : VNĐ
Mã : VND
Ký tự trước : Bỏ trống
Ký tự sau : VNĐ
Số thập phân : Bỏ trống
Giá Trị : 1.00000000
Tình Trạng : Bật
Lưu lại .

Sau đó vào Hệ thống = > Thiết lập => Sửa

Phần Khu vực -> Tiền Tệ các bạn chọn VNĐ

Tiếp đó quay lại Hệ Thống -> Địa Phương -> Tiền Tệ

Xóa 2 giá trị tiền tệ ( Bảng Anh và Euro ) … chỉ để lại US Đôla

Nếu không xài USD Đô la thì xóa luôn ..

Còn nếu xài thì chọn phần US Đô la và sữa như sau :
Tiêu đề Tiền Tệ : US Dollar
Mã : USD
Ký tự trước : $
Ký tự sau : Bỏ trống
Số thập phân : Bỏ trống
Giá Trị : ( Giá trị ở đây bằng 1/ ( tỷ giá ngoại tệ ) , ví dụ 1 đô bằng 21.000 ngàn , thì lấy 1/21.000 ra giá trị điền vào đây )
Tình Trạng : Bật

Nguồn: http://opencart84.com/
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.