Thêm tích xanh “Đã xác minh” vào Breadcrumbs Blogspot

Hướng dẫn thêm tích xanh vào Blogspot để làm đẹp cũng như gây sự chú ý trên Google tìm kiếm. Đây là 1 thủ thuật nhỏ mà mình đã áp dụng cho mã nguồn mở Opencart, code PHP thuần và nay là áp dụng cho Blogspot và đã test ok.

Ở bài này mình hướng dẫn trên Việt Blogger Template bản miễn phí

Bước 1: Bạn cần Việt hóa Label Breadcrumbs trước

Tổng quan về Việt hóa Label trong Blogspot

Bước 2: Chuyển đến tiện ích Blog1

Tìm : <b:if cond=’data:view.isPost và thêm như sau:


 <b:else/>

      <li property='itemListElement' typeof='ListItem'>

        <a expr:href='data:label.url' expr:title='data:label.name' property='item' typeof='WebPage'><span property='name'><data:label.name/></span></a>

        <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'><meta expr:content='data:item + 2' property='position'/></b:if>

      </li>

      </b:if>

      </b:loop>

      <li property='itemListElement' style='display:none;' typeof='ListItem'>

        <a href='#' property='item' title='✅ (Đã xác minh)' typeof='WebPage'><span property='name'>&#9989; (Đã xác minh)</span></a>

      <meta content='4' property='position'/>

      </li>

    </ul>

  </div>

  </b:loop>

  • ✅ (Đã xác minh)


  • Lưu ý: Số nhãn 1 bài viết không quá 3 nhãn hoặc k quá dài, vì quá dài phần tích xanh sẽ bị chấm chấm chấm (ẩn) trên google tìm kiếm

    Trân trọng cảm ơn!!!

    Rate this post

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.