Theme blogspot đặt tour du lịch online đẹp mẫu số 1

Việt Blogger Travel Tour là mẫu template sử dụng làm trang đặt tour du lịch online… Mẫu giao diện có thiết kế đẹp, tốc độ tải trang nhanh, reponsive với mọi kích thước màn hình, thân thiện với Mobile, SEO tốt, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, sử dụng Google Form làm Contact Form…

Theme blogspot du lịch Việt Blogger Travel Tour

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
BreadcrumbList Check
Giao diện bài viết Check
Giao diện trang đặt tour Check
Recent Posts Widget True
Related Recent Posts True
Popular Posts Widget True
Fixed Banner Widget True
Dropdown menu True
404 Page Check
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.