Thiết lập hiển thị và lịch sử báo lỗi trong Opencart 1.5x

Thiết lập hiển thị và lịch sử báo lỗi trong Opencart 1.5x

Chúng ta thiết lập các phần sau:

– Cho phép hiển thị báo lỗi: Có

– Lưu lịch sử lỗi: Không

( giải thích: nếu bạn bật lưu lịch sử lỗi thì file lưu lịch sử lỗi sẽ lưu lại các đường dẫn lỗi trong file “error.txt”, bật tùy chọn này đồng nghĩa với bạn phải kiểm tra file lỗi định kỳ, trường hợp bạn k kiểm tra trong 1 thời gian dài thì kích thước file lỗi tăng lên từ vài kb đến vài GB. Nên tốt nhất bạn nên tắt tính năng lưu lịch sử lỗi)

– File lưu lịch sử lỗi: mặc định là error.txt (bạn có thể đổi tên khác nếu lưu lịch sử lỗi)Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.