Tối ưu tất cả trang trong cửa hàng OpenCart

Tối ưu tất cả trang trong cửa hàng OpenCart

OpenCart được thiết kế theo cách mà tất cả các trang của nó có thể được liệt kê danh sách và xác định trong các công cụ tìm kiếm. Thế nên bằng cách cung cấp thông tin xác định qua Meta Title, Meta Description và Meta keywords, bạn đang giúp các công cụ tìm kiếm có được dữ liệu về cửa hàng dễ dàng hơn.

Chỉ cần đăng nhập vào bảng điều khiển OpenCart và thực hiện theo các bước sau:

1. Tối ưu hoá trang chủ: Vào System > Settings > Edit > thanh Store, điền vào hộp Title và Meta Tag Description, sau đó chọn Save.

2. Tối ưu hoá cho từng Catalog: Đến Catalog > Categories > Chọn category để chỉnh sửa hoặc thêm mới > điền vào hộp Category Name, Meta Tag Description và Meta Tag Keywords, sau đó chọn Save.

3. Tối ưu hoá cho từng sản phẩm: Đến Catalog > Products > chọn sản phẩm để chỉnh sửa hoặc thêm mới > điền vào hộp Product Name, Meta Tag Discription và Meta Tag Keywords, sau đó chọn Save.

Lưu ý: Để có xếp hạng tốt hơn trong các công cụ tìm kiếm, hãy nhớ quy tắc là chỉ 70 ký tự cho Title Tags và 150-160 ký tực cho Meta Descriptions. Và sẽ tốt hơn nếu bạn thêm vào từ khoá sản phẩm trong đó. Thực hiện nghiên cứu từ khoá kỹ lưỡng cho cửa hàng nhờ Google Keyword Tool!


bài viết đang cập nhật nội dung chi tiết hơn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.