Tùy chỉnh tiêu đề Blogspot tại các trang cụ thể

Bài này viết với mục đích lưu trữ và chi sẻ cho các bạn nào mới tìm hiểu về blogspot như mình. Áp dụng cho template này.

Nhiều bạn không muốn sử dụng logo hoặc không biết làm 1 file logo thì cách mình viết dưới đây hoàn toàn phù hợp.

Trước tiên bạn hãy login vào blog >> chuyển tới chỉnh sửa tempale

Tại trang chủ:

Chuyển đến tiện ích header1 >> mở rộng thẻ <b:includable id=’title’>


<b:if cond='data:view.isHomepage'> <h1><a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title'>Opencart Việt Nam</a></h1> <b:else/>

Tại trang bài viếtnhãn


                      <b:includable id='title'>

    <div class='replaced'>

      <b:if cond='data:view.isHomepage'>

        <h1><a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title'>Opencart Việt Nam</a></h1>

      <b:else/>

      <b:if cond='data:view.isMultipleItems and !data:view.isLabelSearch and !data:blog.searchQuery'>

        <h1><a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title'><data:blog.title/></a></h1>

      <b:else/>

        <a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title'>Opencart Việt Nam</a>

      </b:if></b:if>

    </div>

</b:includable>

Hết bài

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.