Việt hóa Label trong bài viết áp dụng cho Việt Template bản miễn phí

Bài viêt này viết ra để lưu trữ vì mình mới học blogspot được vài tháng. Từ khi mình đọc bài Tổng quan về Việt hóa Label trong Blogspot  thì mình đã làm được. Rất cảm ơn Blogger Tuấn.

Sau đây là phần hướng dẫn nhanh bằng hình ảnh, còn các bạn muốn hiểu thêm thì đọc bài của bác Tuấn nhé !!!

Bước 1: Sử dụng 1 số nhãn làm mẫu

  • blog: Blogspot 
  • thu-thuat-blogspot: Thủ thuật Blogspot 
  • may-tinh: Máy tính 
  • thu-thuat-windows: Thủ thuật Windows

Bước 2: Viết bài mẫu với 2 nhãn có ở bước 1

Bước 3: chèn Code mẫu:


<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

  <b:if cond='data:label.name == &quot;blog&quot;'>

    <a expr:href='data:label.url' title='Blogspot'>Blogspot</a>

  <b:elseif cond='data:label.name == &quot;thu-thuat-blogspot&quot;'/>

    <a expr:href='data:label.url' title='Thủ thuật Blogspot'>Thủ thuật Blogspot</a>

  <b:elseif cond='data:label.name == &quot;may-tinh&quot;'/>

    <a expr:href='data:label.url' title='Máy tính'>Máy tính</a>

  <b:elseif cond='data:label.name == &quot;thu-thuat-windows&quot;'/>

    <a expr:href='data:label.url' title='Thủ thuật Windows'>Thủ thuật Windows</a>

  <b:else/>

    <a expr:href='data:label.url' expr:title='data:label.name'><data:label.name/></a>

  </b:if>

</b:loop>

Xong. Chúc thành công !!!

Rate this post

2 thoughts on “Việt hóa Label trong bài viết áp dụng cho Việt Template bản miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.