Việt hóa nhãn phần Post Meta trong Blogspot

Hướng dẫn Việt hóa nhãn phần Post Meta trong Blogspot . Bài này áp dụng với Việt Blogger Template bản miễn phí 2018

Tìm: <b:includable id=’postMeta’ var=’post’> hoặc <b:includable id=’postMeta’

Đoạn mã

                    <b:includable id=’postMeta’ var=’post’>
     <div class=’post_meta’>
<span class=’post-label’>
<b:loop values=’data:post.labels.length – 1′ var=’label’>
<b:if cond=’data:post.labels[label].name == &quot;blog&quot;’>
<a expr:href=’data:label.url’ style=’color:#1f4889;’ title=’Blogspot’>Blogspot</a>,
<b:elseif cond=’data:post.labels[label].name == &quot;thu-thuat-blogspot&quot;’/>
<a expr:href=’data:post.labels[label].url’ style=’color:#1f4889;’ title=’Thủ thuật Blogspot’>Thủ thuật Blogspot</a>

<b:elseif cond=’data:post.labels[label].name == &quot;seo-opencart&quot;’/>
<a expr:href=’data:post.labels[label].url’ style=’color:#1f4889;’ title=’SEO Opencart’>SEO Opencart</a>
<b:else/>
<a expr:href=’data:post.labels[label].url’ expr:title=’data:post.labels[label].name’ style=’color:#1f4889;’><b:eval expr=’data:post.labels[label].name’/></a>
</b:if>
</b:loop>
  </span>
  <span class=’post-timestamp’>
    <b:eval expr=’data:post.date format &quot;dd MMM, yyyy&quot; ‘/>
  </span>
      </div>
</b:includable>

Thêm nhãn khác tương tự

….

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.