Việt Nam Geo Zone cho Opencart 3

Dữ liệu mới nhất về tên và mã vùng của 63 tỉnh thành Việt Nam. Dành cho những bạn sử dụng Opencart.

Hướng dẫn cách 1:

Dữ liệu dạng sql, các bạn có thể sử dụng Công cụ Tool >> Import/Export để cập nhật Nó chỉ cập nhật mỗi tỉnh thành và mã vùng của Việt Nam, Các quốc Gia khác như mặc định.

(Trích từ tác giả Riv)

Thông tin extension:

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=25728

Tác giả : riv

Link trực tiếp từ Opencart.Com

Link Google Drive

( Đây là link dự phòng )

Hướng dẫn cách 2:

Truy cập vào phpMyAdmin >> Import

(trước khi import hãy backup lại csdl, và kiểm tra tiền tố trong file vietname_zone.sql khi unzip ra bằng nottepad ++)

Hướng dẫn cập nhật bằng video:

…..

Trân trọng !!!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.